حبابها

آخرین مطالب


حباب های بنفش در هوای قرمز آنچنان می رقصند که چشمانت را خیره می کنند
بسیار بی وزن که با یک تلنگر هیچ می شوند
و با یک متلک فرار می کنند
هوای درون حباب می داند جایش آنجا نیست/
هوا باید آزاد باشد نه درون حباب/
و بعضا دلی که مثل حباب است/
نرم و لطیف
لطافتی همچون پرهای بال قاصدکی که از شرق به غرب میرود/
رنگی تیره و سیاه درون حباب
یک شهر را به نابودی می کشد/
بی آنکه هیچ کس بفهمد

حبیب اکبری


امشب آروم بخواب

خدا از هرچیزی که

قراره فردا باهاش روبرو بشی 

بزرگتره.


این مطلب رو یکی از دوستانم فرستاده بود
شما هم بخونید لذت ببرید


یه روز خیلی خوب و عالی
یکی می پرسد اندوه تو از چیــست؟؟؟
سبب ساز سکوت مبهـــــمت کیـــست؟؟؟
برایش صادقانه می نویسم...
برای آنکه باید باشد و نیســـت!!! ...

اللهم عجل لولیک الفرج
جایی که بـودن و نـبودنت هیچ فرقی ندارد
نـبودنت را انتخاب کن
اینـگونـه
به بــودنت احترام گذاشته ای

"هاروکی موراکامی"


ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺭﺩ


ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯼ


ﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ،ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩ!!!!


ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ


ﺯﻧــﺪﮔـﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ


ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ....!!!


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ .


” ﻣﻘﺼﺪ ” ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺩﺭ ” ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻣﺴﻴﺮ” ﻧﻴﺴﺖ!!!


” ﻣﻘﺼﺪ ” ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﻬﺎﻳﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﺩﺍﺭﻳم!!!!

آشنا هایم ;

غریبه هایی هستند ،

که تنها اسمشان را میدانم

طوری بخندید که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،

چنان مهر بورزید ...

که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود ...
و طوری خوب زندگی کنید...
که حتی مرگ از تماشای زندگیتان
 سیر نشود ...!
این زندگی نیست که می گذرد شما هستیدکه رهگذرید...
پس با هر طلوع و غروب
لبخند بزنید
مهربان باشید
 و محبت کنید ...
می دانید ..!!
روزها بلاخره به شب می رسند.
تا رسیدن شب از گذشت روزتان راضی باشید